MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Łódź, Nowe Złotno (Green)

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Łódź, Nowe Złotno (Green).

 • Tracker: XLT 3 / 30a
 • Controller: 6.8
 • Amplifier: 5.7
 • Antenn 1+2: Ferrite rod, length=120mm, shielded
 • Website: www.rbalejameteo.pl
 • Comment: Robert SP7RB
 • Other Stations from this User: 1492

Allmän statistik för senaste timmen

 • Station aktiv: Ja / ingen mottagning
 • Senast uppdaterad: -60.0 minuter sedan
 • Senaste upptäckta urladdning: 2020-01-19 02:32:08 CET
 • Blixtar: 0
 • Signaler: 0
 • Andel lokaliserat: -
 • Andel blixtar: -
 • "Egna" blixtar: 0

GPS

Information om GPS mottagaren, som används för att ta emot exakt tid och plats. Är det känt visas även antennriktningarna nedan (röd, grön).

 • Senaste position: 51.781421° / 19.389401°

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Łódź, Nowe Złotno (Green) och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Łódź, Nowe Złotno (Green) tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen